ศธ.จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา

ศธ.จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายมาร์ติน คอคเคอร์ (Mr. Martin Kocher) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐาน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย รวมทั้งการหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านอาชีวศึกษาของไทยและออสเตรีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่าสาธารณรัฐออสเตรียที่ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากรให้กับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทยให้เข้มแข็งและเทียบเท่ามาตรฐานของออสเตรีย

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนากรอบความร่วมมือทั้งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งเน้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคเอกชน

ศธ.จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา

โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการออสเตรียที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากที่ต้องการแรงงานไทยที่มีฝีมือ ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีในครั้งนี้ไม่เฉพาะพัฒนาหลักสูตรการเรียน แต่รวมไปถึงการประเมินผลตามมาตรฐานการทำงานของออสเตรีย ซึ่งในอนาคตนักเรียนอาชีวะที่จบการศึกษานอกจากจะมีคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานของไทยแล้วยังได้รับการรับรองมาตรฐานของออสเตรียด้วย สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการออสเตรียที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับอาชีวศึกษาไทย

“ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้การสนับสนุน และร่วมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทย โดยเฉพาะการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai-Austrian Technical College) รวมทั้งการจัดอบรมครูและนักเรียนของสถาบันอาชีวศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยให้เข้มแข็งและเทียบเท่ามาตรฐานของออสเตรีย เป็นการติดปีกให้กับเด็กไทยเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถไปทำงานกับผู้ประกอบการหรือประเทศออสเตรียหรือประเทศอื่นๆ ที่ให้การรรับรองมาตรฐานออสเตรีย”

นายมาร์ติน คอคเคอร์ (Mr. Martin Kocher) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย กล่าวว่าสาธารณรัฐออสเตรียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความสนใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผลิตแรงงานที่มีมาตรฐานในระดับสากลตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและออสเตรีย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mauryballenger.com

ufa slot

Releated